1. Dacă faci bine, să ştii pentru cine faci şi vei avea har pentru cele bune ale tale!

2. Fă bine celui pios şi vei afla răsplată: dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt.

3. Cele bune nu sunt pentru cel care perseverează în rele şi care uită de caritate.

4. Dă-i celui pios şi nu veni în ajutorul celui păcătos!

5. Fă bine celui umil şi nu-i da celui nelegiuit! Ţine-ţi pâinile şi nu i le da, ca să nu te stăpânească prin ele, căci vei afla un rău dublat pentru toate cele bune pe care i le-ai făcut!

6. Căci şi Cel Preaînalt îi urăşte pe cei păcătoşi şi celor nelegiuiţi le dă pedeapsă, îi păstrează pentru ziua pedepsirii lor.

7. Dă-i celui bun şi nu veni în ajutorul celui păcătos!

8. Prietenul nu [trebuie] pedepsit în cele bune şi duşmanul nu [trebuie] ascuns în cele rele.

9. Când un om este la bine, duşmanii lui sunt în tristeţe, iar când este la rău, şi prietenul lui se îndepărtează.

10. Nu te încrede în duşmanul tău în veci, căci precum bronzul se deteriorează, aşa şi nelegiuirea lui!

11. Chiar dacă se umileşte şi umblă încovoiat, sufletul tău să fie pregătit şi să se păzească de el, şi vei fi pentru el precum cel care curăţă o oglindă şi vei şti că nu rămâne ruginită până la sfârşit.

12. Nu-l aşeza lângă tine ca, întorcându-te, să nu-ţi ia locul! Nu-l aşeza la dreapta ta, ca nu cumva să caute scaunul tău şi la sfârşit să recunoşti cuvintele mele şi să ai remuşcări din cauza vorbelor mele!

13. Cine se îndură de un vrăjitor muşcat de şarpe sau de toţi cei care se apropie de fiare?

14. Aşa se întâmplă cu cel care se apropie de un om păcătos şi se conformează cu păcatele lui!

15. Un ceas rămâne cu tine şi, dacă te înclini, nu suportă.

16. Duşmanul este dulce cu buzele sale, dar în inima lui plănuieşte să te întoarcă spre groapă. Duşmanul plânge cu ochii, dar, dacă găseşte timpul potrivit, nu se va sătura de sânge.

17. Dacă ţi se întâmplă ceva rău, îl vei găsi primul acolo şi, ca şi cum te-ar ajuta, te va apuca de călcâi.

18. Va clătina din cap şi va bate din palme, va şuşoti multe şi-şi va schimba faţa.

“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina