1. Három dolog van, amit szeret a szívem. Isten s ember elõtt kedves mind a három: A testvérek közt az egység, a baráti szeretet, feleség és férj, akik jól megértik egymást.

2. Háromfajta ember gyûlöletes nekem, az életmódjuktól szörnyen iszonyodom: a gõgös szegényétõl, a hazug gazdagétól s a házasságtörõ, esztelen öregétõl.

3. Ha ifjúkorodban nem gyûjtöttél semmit, mihez nyúlsz majd öreg napjaidban?

4. Bölcs ítélet illik az õsz fejhez, és az öregekhez jó tanács osztása.

5. Az õsz emberekhez a bölcsesség való, a tisztesekhez pedig higgadt megfontoltság.

6. Az aggok koszorúja a gazdag tapasztalat, dicsõségük pedig az Úrnak félelme.

7. Kilenc dolgot dicsérek - ezek az eszemben vannak, a tizedik pedig már a nyelvem hegyén: A férfi, aki örömét leli fiaiban, s aki megéri ellenségei bukását.

8. Boldog, akinek okos asszony a felesége, s aki nem húzat ekét ökörrel-szamárral. Boldog, aki a nyelvével nem botlik, s aki nem szolgál olyannak, aki méltatlan hozzá.

9. Boldog, aki meglelte az okosság nyitját, s aki buzgó hallgatók füléhez beszélhet.

10. Milyen nagy, aki meglelte a bölcsességet! De nincs különb annál, aki az Urat féli.

11. Az Úrnak félelme mindeneken túltesz, van-e párja annak, aki ebben kitart?

13. Nincs seb, amely úgy fájna, mint a szívnek sebe, a legnagyobb gonoszság a nõ gonoszsága.

14. Nincs olyan fájó csapás, mint amit a gyûlölet szül, a legszörnyûbb bosszú az ellenség bosszúja.

15. Nincs erõsebb méreg a kígyó mérgénél, nincsen tajtékzóbb düh, mint az ellenségé.

16. Inkább oroszlánnal vagy sárkánnyal lakni, semmint gonosz nõvel közös fedél alatt.

17. Elsötétül a gonosz asszony arca, olyan lesz az ábrázatja, akár a medvéé;

18. amikor a férje baráti körben ül, akaratlanul is egyre sóhajtozik.

19. Nincs nagyobb baj, mint ha baj van az asszonnyal, szakadjon hát rá a bûnösök végzete.

20. Mint homokos lejtõ vén ember lábának, a csendes férjnek ilyen a nagyszájú asszony.

21. Ne vigyen vesztedbe az asszonyi szépség, ne is kívánkozz utána sohase.

22. Mert harag, szégyen és gyalázat egyszerre, hogyha egy férfinek asszony ad kenyeret.

23. Nyomott kedélyt jelent és szomorú arcot, meg sebet a szívben a rossz asszony. Lankadt kezek jelzik és megroggyant térdek, ha férjét az asszony nem teszi boldoggá.

24. Asszonytól indul el útjára a vétek, az õ bûne miatt halunk meg mindnyájan.

25. Ne nyiss utat a víznek (mert kiárad), a gonosz asszonyt ne hagyd szóhoz jutni.

26. Ha ujjad vagy szemed intésére nem ad, szakíts meg vele minden kapcsolatot.

“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina