1. Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Sinova Korahovih.

2. Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!

3. Duša mi gine i èezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo klièu Bogu živomu.

4. I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje æe položiti mlade svoje:

5. a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveæ' te bez prestanka!

6. Blažen komu je pomoæ u tebi dok se sprema na svete putove!

7. Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeæu i prva je kiša u blagoslov odijeva.

8. Snaga im raste od èasa do èasa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.

9. Jahve, Bože nad Vojskama, èuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!

10. Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!

11. Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuæu drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.

12. Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraæuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.

13. Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina