1. Davidov. Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim?

2. Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani, oni posræu i padaju.

3. Nek' se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji; nek' i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja.

4. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam.

5. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni; skriva me u skrovištu Šatora svoga, na hridinu on me uzdiže.

6. I sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe. U njegovu æu Šatoru prinositi žrtve radosne, Jahvi æu pjevat' i klicati.

7. Slušaj, o Jahve, glas moga vapaja, milostiv mi budi, usliši me!

8. Moje mi srce govori: "Traži lice njegovo!" Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim.

9. Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga! Ti, Pomoæi moja, nemoj me odbaciti! I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!

10. Ako me otac i mati ostave, Jahve æe me primiti.

11. Nauèi me, Jahve, putu svojemu, ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih.

12. Bijesu dušmana mojih ne predaj me, jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji dašæu nasiljem.

13. Vjerujem da æu uživati dobra Jahvina u zemlji živih.

14. U Jahvu se uzdaj, ojunaèi se, èvrsto nek' bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina