1. Pjesma. Psalam. Asafov.

2. Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože!

3. Jer evo: dušmani tvoji buèe, i mrzitelji tvoji glave podižu.

4. Protiv naroda se tvoga rote i svjetuju se protiv štiæenika tvojih.

5. Govore: "Doðite, zatrimo ih da ne budu narod, nek' se ime Izrael više ne spominje!"

6. Zaista, jednodušno se svjetuju i protiv tebe savez sklopiše:

7. šatori edomski i Jišmaelci, Moapci i Hagrijci,

8. Gebal i Amon i Amalek, Filisteja sa stanovnicima Tira.

9. I Asirci se s njima udružiše, pružiše ruke potomcima Lotovim.

10. Uèini njima k'o Midjancima, k'o Siseri i Jabinu na potoku Kišonu:

11. koji padoše blizu En-Dora i postaše gnojivo njivi.

12. K'o Oreb i Zeb neka budu knezovi njihovi, kao Zebah i Salmuna nek' budu sve voðe njihove

13. koji jednodušno vikahu: "Osvojimo krajeve Božje!"

14. Daj, o Bože, da budu kao kovitlac, kao pljeva koju nosi vjetar.

15. Kao što oganj proždire šumu, kao što plamen sažiže bregove,

16. tako ih goni olujom svojom, prestravi ih svojom žestinom!

17. Pokrij im lice sramotom, da traže tvoje ime, Jahve!

18. Neka se stide i plaše navijek, neka se posrame i neka izginu!

19. Nek' znaju: ti si komu je ime Jahve, jedini Višnji nada svom zemljom.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina