1. Molitva. Davidova. Prigni uho svoje, Jahve, i usliši me jer sam bijedan i ubog.

2. Èuvaj dušu moju jer sam posveæen tebi; spasi slugu svoga koji se uzda u te! Ti si moj Bog;

3. o Gospode, smiluj mi se jer povazdan vapijem k tebi.

4. Razveseli dušu sluge svoga jer k tebi, Jahve, dušu uzdižem.

5. Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

6. Slušaj, Jahve, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.

7. U dan tjeskobe vapijem k tebi jer æeš me uslišati.

8. Nema ti ravna meðu bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje.

9. Svi narodi što ih stvori doæi æe i klanjat' se tebi, o Jahve, i slavit æe ime tvoje.

10. Jer ti si velik i èiniš èudesa: ti si jedini Bog.

11. Uèi me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi, usmjeri srce moje da se boji imena tvojega!

12. Hvalit æu te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit æu ime tvoje dovijeka,

13. jer tvoje ljubavi prema meni ima izobila, istrgao si moju dušu iz dubine Podzemlja.

14. O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred oèima.

15. No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.

16. Pogledaj na me i smiluj se meni; daj svome sluzi snage svoje i spasi sina sluškinje svoje!

17. Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina