1. Psalam. Davidov. Rijeè Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama!

2. Žezlo tvoje moæi protegnut æe Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja!

3. Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici."

4. Zakleo se Jahve i neæe se pokajati: "Dovijeka ti si sveæenik po redu Melkisedekovu!"

5. Gospodin ti je zdesna, on æe oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.

6. On æe sudit' narodima: bit æe trupla na gomile, po svoj zemlji raskoljenih glava.

7. Na putu æe se napit' iz potoka, visoko æe dignuti glavu.
“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina