1. Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.

2. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!

3. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

4. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże!

5. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają.

6. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.

7. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

8. Z mocy w moc wzrastać będą: Boga "nad bogami" ujrzą na Syjonie.

9. Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę; nakłoń ucha, Boże Jakuba!

10. Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże, i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

11. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.

12. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą: Pan hojnie darzy łaską i chwałą, nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie.

13. Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!Livros sugeridos


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.