1. Zborovoði. Pouèna pjesma. Davidova.

2. Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u kuæu Abimelekovu.

3. Što se to hvališ pakošæu, silnièe nesmiljeni?

4. Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena, spletkaru!

5. Zlo voliš više nego dobro, i laž više nego pravednost!

6. Mili su ti pogubni govori, lažljivi jezièe!

7. Bog æe te zato satrti, zauvijek te ukloniti; išèupat æe te iz tvog šatora, iskorijeniti iz zemlje živih.

8. Pravednici æe gledati s užasom i njemu se smijati:

9. "Gle èovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, veæ se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zloèinima!"

10. A ja, k'o zelena maslina u Domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

11. Hvalit æu te svagda što si to uèinio i slavit æu tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika.
Livros sugeridos“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina