1. Davidov. Dosudi mi pravo, Jahve, jer hodih u nedužnosti, i uzdajuæ' se u Jahvu ja se ne pokolebah.

2. Ispitaj me, Jahve, iskušaj me, istraži mi bubrege i srce.

3. Jer tvoja je dobrota pred oèima mojim, u istini tvojoj ja hodim.

4. S ljudima opakim ja ne sjedim i ne svraæam podlima.

5. Mrsko mi je društvo zlotvora, i s bezbošcima sjesti ne želim.

6. U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik tvoj, Jahve,

7. da tvoju hvalu javno razglasim i pripovijedam sva divna djela tvoja.

8. O Jahve, ljubim dom u kojem prebivaš i mjesto gdje slava tvoja stoluje.

9. Ne pogubi mi dušu s grešnicima ni život moj s krvolocima;

10. na rukama je njihovim zloèin, a desnica im puna mita.

11. A ja u nedužnosti svojoj hodim: izbavi me, milostiv mi budi.

12. Noga mi stoji na pravu putu: u zborovima blagoslivljat æu Jahvu.

“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina