1. Jahve kraljuje: neka klièe zemlja, nek' se vesele otoci mnogi!

2. Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.

3. Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove.

4. Munje mu svijet osvjetljuju; zemlja to vidi i strepi.

5. Brda se tope pred Jahvom k'o vosak, pred vladarom zemlje sve.

6. Nebesa navješæuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu.

7. Nek' se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi!

8. Sion radostan sluša, gradovi Judini klièu zbog tvojih sudova, o Jahve!

9. Jer ti si, o Jahve, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima.

10. Jahve ljubi one koji mrze na zlo, on èuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruku opakih.

11. Svjetlost sviæe pravedniku i radost èestitima u srcu.

12. Radujte se, pravednici, u Jahvi, slavite sveto ime njegovo!Livros sugeridos


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.