1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Izbavi me, Jahve, od èovjeka zlobna, zaštiti me od èovjeka nasilna:

3. od onih koji pakosti u srcu smišljaju i èitav dan zaèinju kavge.

4. Kao zmije bruse jezike svoje, pod usnama im je otrov ljutièin.

5. Spasi me, Jahve, od ruku zlotvora, èuvaj me od èovjeka nasilna koji hoæe da mi noga posrne.

6. Oholice mi potajno nastavljaju zamku, užetima mrežu pletu, kraj puta klopke mi stavljaju.

7. Zavapih Jahvi: "Ti si Bog moj! Poslušaj, o Jahve, krik mojih molitava!

8. Jahve, Gospode moj, spasitelju silni moj, u dan boja zakloni mi glavu!"

9. Ne daj da se ispune želje zlotvora, ne daj da svoje on izvrši namjere!

10. Nek' glavu ne podignu oni koji me opkoliše, nek' na njih padne zloba njihovih usana!

11. Nek' daždi po njima ugljevlje ognjeno, nek' se strovale u jamu da više ne ustanu!

12. Opadaè se neæe održat' na zemlji, silnika æe odjednom zgrabiti nesreæa.

13. Znam da æe Jahve dati pravo ubogu i pravicu siromasima.

14. Zaista, pravedni æe tvoje ime slaviti, pred tvojim æe licem boraviti èestiti.

“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina