1. Psalam. Davidov. Jahve, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši!

2. Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

3. Dušmanin mi dušu progoni, o zemlju pritisnu život moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli.

4. Duh moj veæ zamire u meni, srce mi trne u grudima.

5. Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam.

6. Ruke svoje za tobom pružam, duša moja k'o suha zemlja za tobom žeða.

7. Usliši me brzo, o Jahve, dah moj veæ je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze!

8. Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim æu krenuti jer k tebi dušu uzdižem.

9. Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana, tebi ja se utjeèem.

10. Nauèi me da vršim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnu putu vodi!

11. Zbog imena svog, Jahve, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe!

12. Po svojoj dobroti satri moje dušmane, uništi sve moje tlaèitelje, jer ja sam sluga tvoj!

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina