1. Zborovoði. Uza žièana glazbala. Psalam. Pjesma.

2. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,

3. da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!

4. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

5. Nek' se vesele i klièu narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji.

6. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

7. Zemlja plodom urodila! Bog nas blagoslovio, Bog naš!

8. Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina