1. Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Asafov.

2. Kliknite Bogu, našoj jakosti, klièite Bogu Jakovljevu!

3. Nek' zazvuèe žice, nek' se èuje bubanj, svirajte u milozvuènu harfu s citarom!

4. Zatrubite u rog za mlaðaka, za uštapa, na svetkovinu našu!

5. Jer to je propis Izraelu, zapovijed Boga Jakovljeva.

6. Takav je zakon dao Josipu kad je izlazio iz zemlje Egipta.

7. Šapat tajnovit èuh: "Oslobodih od tereta rame njegovo, ruke su mu slobodne od košare.

8. U tjeskobi si zavapio i ja te izbavih; iz gromovna oblaka odgovorih tebi, iskušah te kod voda meripskih.

9. Slušaj, puèe moj, i ja æu te opomenuti: o, da me poslušaš, Izraele!

10. Nek' ne bude u tebe drugog boga i ne klanjaj se bogu tuðem!

11. Ja sam Jahve, Bog tvoj koji te izvedoh iz Egipta: otvori svoja usta da ih napunim!"

12. "Ali moj narod ne slušaše glasa moga, Izrael me ne posluša.

13. Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: neka hodi kako mu se hoæe!

14. O, kad bi me narod moj slušao, kad bi Izrael putovima mojim hodio,

15. brzo bih pokorio dušmane njegove, ruku bih svoju okrenuo na protivnike njegove.

16. Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se i njihov bi udes bio zapeèaæen zauvijek.

17. A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom i sitio ga medom iz peæine.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina