1. Zborovoði. Uza žièana glazbala. Davidov.

2. O Bože, vapaj mi poslušaj, budi pomnjiv na molitvu moju!

3. S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut æeš me na liticu i pokoj mi dati,

4. jer ti si moje sklonište, utvrda èvrsta protiv dušmana.

5. O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, da se sklanjat' mogu pod okrilje tvoje!

6. Jer ti, Bože, usliši molbe moje, dade mi baštinu onih što ime ti štuju.

7. Kraljevim danima pridometni danÄa, kroz koljena mnoga nek' mu ljeta traju,

8. nek' pred Bogom uvijek vlada; dobrotu i vjernost pošalji da ga èuvaju!

9. Ovako æu pjevat svagda tvom imenu, dan za danom vršit' zavjete svoje.

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina