1. Zborovoði. Sinova Korahovih. Po napjevu "Djevice". Pjesma.

2. Bog nam je zaklon i utvrda, pomoænik spreman u nevolji.

3. Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se bregovi ruše u more.

4. Nek' buèe i bjesne valovi morski, nek' bregovi dršæu od žestine njihove: s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!

5. Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, presveti šator Višnjega.

6. Bog je sred njega, poljuljat se neæe, od rane zore Bog mu pomaže.

7. Ma bješnjeli puci, rušila se carstva, kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:

8. s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!

9. Doðite, gledajte djela Jahvina, strahote koje on na zemlji uèini.

10. Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.

11. Prestanite i znajte da sam ja Bog, uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!

12. S nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev!Livros sugeridos


“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.