1. Dosudi mi pravo, Bože, i povedi parbu moju protiv èeljadi bezbožne, izbavi me od èovjeka zlobna i opaka!

2. Jer ti si, Bože, zaklon moj: zašto me odbacuješ? Zašto obilazim žalostan, pritisnut dušmanima?

3. Pošlji svjetlost svoju i vjernost: nek' me vode, nek' me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje!

4. I pristupit æu Božjem žrtveniku, Bogu, radosti svojoj. Harfom æu slaviti tebe, Bože, o Bože moj!

5. Što si mi, dušo, klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet æu ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog!

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina