1. Zborovoði. Jedutunu. Psalam. Davidov.

2. Odluèio sam: "Èuvat æu put svoj da ne zgriješim jezikom; usta æu svoja zauzdati dokle god preda mnom bude bezbožnik."

3. Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah, ali uzalud - bol mi postade gorèa.

4. U meni srce je gorjelo, na samu pomisao buknuo bi oganj; tad progovorih svojim jezikom:

5. "Objavi mi, Jahve, moj svršetak i kolika je mjera mojih dana, da znam kako sam ništavan.

6. Evo, pedljem si mi dane izmjerio, život moj je kao ništa pred tobom: tek dašak je svaki èovjek.

7. Poput sjene èovjek prolazi tek dašak je sve bogatstvo njegovo: zgræe, a ne zna tko æe ga pokupiti."

8. A sada, èemu da se nadam, Gospode? Sva je nada moja u tebi!

9. Izbavi me svih mojih bezakonja, ne daj da ruglo budem luðaku!

10. Šutim i usta ne otvaram, jer tako si ti uèinio.

11. Biè svoj otkloni od mene, jer izdišem pod težinom ruke tvoje.

12. Ti kaznama popravljaš èovjeka i sve mu najdraže kao moljac rastaèeš: tek dašak je svaki èovjek.

13. Èuj, o Jahve, molitvu moju, vapaje mi poslušaj, na suze se moje ne ogluši! Jer u tebe ja sam došljak, pridošlica kao svi oci moji.

14. Odvrati pogled od mene, da odahnem prije nego odem i više ne budem!
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina