1. Zborovoði. Davidov. Bezumnik reèe u srcu: "Nema Boga." Pokvareni rade gadosti; nitko da èini dobro.

2. Jahve s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

3. No, svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da èini dobro - nikoga nema.

4. Neæe li se urazumiti svi što bezakonje èine, koji proždiru narod moj kao da jedu kruha? Ne zazivlju ime Jahvino:

5. jednom æe drhtati od straha, jer je Bog s rodom pravednim.

6. Želite razbiti nakane ubogog: Jahve je utoèište njegovo.

7. O neka doðe sa Siona spas Izraelu! Kad Jahve promijeni udes naroda svoga, klicat æe Jakov, radovat se Izrael.

“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina