1. Zborovoði. Uz frule. Psalam. Davidov.

2. Èuj, o Jahve, rijeèi moje, jecaje moje razaberi!

3. Osvrni se na glas mog prizivanja, o Kralju moj i Bože moj, jer tebe vruæe zazivam!

4. Jahve, zorom glas mi veæ èuješ, zorom ti veæ lijem molitve u nadi èekajuæ'.

5. Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: zlobniku nema boravka s tobom,

6. opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom. Mrziš sve što èine bezakonje

7. i uništavaš lažljivce. Varalica i krvopija Jahvi se gadi.

8. Po velikoj dobroti tvojoj uniæi æu u Dom tvoj; past æu nièice pred svetim Domom tvojim, Jahve, prepun poštovanja.

9. U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred oèima.

10. U njihovim ustima iskrenosti nema, srce im je puno zloæe; grlo im je grob otvoren, a jezikom laskaju.

11. Kazni ih, o Bože! Nek' propadnu oni i osnove njine, otjeraj ih zbog mnogih nedjela njihovih; tÓa oni se digoše na tebe.

12. Nek' se raduju svi što se utjeèu tebi, neka klièu sve dovijeka! Štiti ih i nek se vesele u tebi koji ljube ime tvoje,

13. jer pravednika, Jahve, ti blagoslivljaš, dobrotom ga svojom k'o štitom zaklanjaš.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina