1. Hodoèasnièka pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u Domu Jahvinu, u noænim satima!

2. Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!

3. "Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!"

“Pense em Jesus flagelado por amor a você, e ofereça com generosidade um sacrifício a Ele”. São Padre Pio de Pietrelcina