1. Hodoèasnièka pjesma. Sad, blagoslivljajte Jahvu, sve sluge Jahvine što stojite u Domu Jahvinu, u noænim satima!

2. Dižite svoje ruke prema Svetištu i Jahvu blagoslivljajte!

3. "Blagoslovio te sa Siona Jahve koji stvori nebo i zemlju!"
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina