1. Zborovoði. Sinova Korahovih. Psalam.

2. Poslušajte ovo, svi narodi, èujte, svi stanovnici zemlje,

3. vi, djeco puka, i vi, odliènici, bogati i siromašni zajedno!

4. Moja æe usta zboriti mudrost, i moje srce misli razumne.

5. K pouènoj izreci priklonit æu uho, uz harfu æu izložit' svoju zagonetku.

6. Što da se bojim u danima nesreæe kad me opkoli zloba izdajica

7. koji se u blago svoje uzdaju i silnim se hvale bogatstvom?

8. TÓa nitko sebe ne može otkupit' ni za se dati Bogu otkupninu:

9. životu je cijena previsoka, i nikada je neæe platiti

10. tko želi živjeti dovijeka i ne vidjeti jamu grobnu.

11. Jer, i mudri umiru, pogiba i luðak i bezumnik: bogatstvo svoje ostavlja drugima.

12. Grobovi im kuæe zasvagda, stanovi njihovi od koljena do koljena, sve ako se zemlje nazivale imenima njihovim.

13. Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba.

14. Takav je put onih koji se ludo uzdaju, to je konac onih koji uživaju u sreæi:

15. Poput stada redaju se u Podzemlju, smrt im je pastir, a dobri njima vladaju. Njihova æe lika brzo nestati, Podzemlje æe im biti postojbina.

16. A moju æe dušu Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža i milostivo me primiti.

17. Ne boj se ako se tko obogati i ako se poveæa blago doma njegova:

18. kad umre, ništa neæe ponijeti sa sobom, i blago njegovo neæe s njime siæi.

19. Ako se u životu držao sretnim - "Govorit æe se da ti je dobro bilo!" -

20. i on æe doæi u skup otaca svojih, gdje svjetlosti više vidjeti neæe.

21. Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba.

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina