1. Hodoèasnièka pjesma. Oèi svoje uzdižem k tebi koji u nebesima prebivaš.

2. Evo, kao što su uprte oèi slugu u ruke gospodara i oèi sluškinje u ruke gospodarice tako su oèi naše uprte u Jahvu, Boga našega, dok nam se ne smiluje.

3. Smiluj nam se, Jahve, smiluj se nama jer se do grla nasitismo prezira.

4. Presita nam je duša podsmijeha obijesnih, poruga oholih.Livros sugeridos


“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.