1. Irgalmazz, ó Uram, irgalmazz nekünk, te, aki a mindenség uralkodó Istene vagy, tekints le ránk, ültesd félelmedet minden pogány népbe!

2. Az idegen népek ellen emeld föl kezedet, hogy õk is lássák hatalmas tetteidet.

3. Ahogy irányunkban szentnek mutatkoztál elõttük, mutatkozz most nagynak elõttünk velük szemben,

4. hogy õk is megtudják, amit mi már tudunk: nincsen más Isten, Urunk, rajtad kívül.

5. Újítsd meg jeleid, ismételd csodáid, dicsõítsd meg kezedet és erõs karodat.

6. Szítsd fel haragodat, engedj szabad folyást indulatodnak, alázd meg, s pusztítsd el ellenségeinket.

7. Siettesd az idõt, és gondolj a végükre, hogy megemlegessék csodás tetteidet.

8. Tûz eméssze meg az élve maradtakat, s néped elnyomóit érje utol a vég.

9. Üsd le az idegen fejedelmek fejét, akik így beszélnek: "Nincs más rajtunk kívül."

10. Gyûjtsd egybe Jákobnak valamennyi törzsét, s oszd ki örökségük, mint a régmúlt idõkben.

11. Irgalmazz a népnek, Uram, amely nevedet viseli, Izraelnek, amely elsõszülötted lett.

12. Légy könyörülettel szent városod iránt, Jeruzsálem iránt, hol a hajlékod van.

13. Töltsd be Sion hegyét dicséreteddel és dicsõségeddel a templomodat.

14. Tanúskodjál elsõ teremtményed mellett, biztosítsd a jövõt, amit a nevedben elõre hirdettek.

15. Jutalmazd meg azokat, akik benned bíznak, bizonyítsd be, hogy igaz prófétáid szava.

16. Hallgasd meg, Uram, szolgáid esdeklõ imáját, Áron áldására, mit népedre adott.

17. Ismerje el a föld minden sarka, hogy te vagy az Úr, az örök Isten.

18. Mindenféle ételt befogad a gyomrunk, de mégis van étel, amely jobb a másiknál.

19. Ínyünk megvizsgálja, ízlik-e a falat, így az értõ szív is a hazug szavakat.

20. Az alattomos szív búbánat forrása, de az ügyes ember visszafizet neki.

21. Az asszony elfogad akármilyen férfit, de a lányok közt akad jobb is, mint a többi.

22. Az asszony szépsége földeríti férjét, és nincs a férfinak nagyobb élvezete.

23. Ha nyelvén jóság és szelídség van, akkor a férje a legboldogabb ember.

24. Aki jó asszonyt talál, boldogságot talál, neki megfelelõ segítséget, támaszt.

25. Hogyha nincsen sövény, kifosztják a birtokot, ha nincs asszony, sóhajtozik a férj és elbitangol.

26. Vajon lehet-e hinni a tolvajnak, ki folyton úton van, és az egyik városból a másikba siet?

27. Ilyen a férfi is, kinek nincs otthona, ott tart pihenõt, ahol eléri az este.

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina