1. Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine

2. koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!

3. Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4. Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.

5. Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.

6. Što god se Jahvi svidi, to èini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.

7. Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

8. On Egiptu pobi prvoroðence, ljude i stoku podjednako.

9. On uèini znamenja i èudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

10. On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moæne:

11. Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.

12. I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.

13. Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14. Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.

15. Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:

16. usta imaju, a ne govore; oèi imaju, a ne vide;

17. uši imaju, a ne èuju; i nema daha u ustima njihovim.

18. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.

19. Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20. Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21. Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!Livros sugeridos


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.