1. Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy,

2. wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego.

3. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

4. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela - na wyłączną swoją własność.

5. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

6. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.

7. Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór.

8. Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.

9. "W tobie, kraju egipski", zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

10. Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych:

11. amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.

12. A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu.

13. Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie.

14. Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami.

15. Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.

16. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą.

17. Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach.

18. Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada.

19. Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana!

20. Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!

21. Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! "Alleluja".Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.