Encontrados 313 resultados para: Zemlja

 • Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama. (Knjiga Postanka 1, 2)

 • Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro. (Knjiga Postanka 1, 10)

 • I reèe Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 11)

 • I reèe Bog: "Neka zemlja izvede živa biæa, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 24)

 • Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom. (Knjiga Postanka 2, 1)

 • A èovjeku reèe: "Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: S njega da nisi jeo! - evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom æeš se od nje hraniti svega vijeka svog! (Knjiga Postanka 3, 17)

 • U oèima Božjim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila. (Knjiga Postanka 6, 11)

 • I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - tÓa svako se biæe na zemlji izopaèilo - (Knjiga Postanka 6, 12)

 • reèe Bog Noi: "Odluèio sam da bude kraj svim biæima jer se zemlja napunila opaèinom; i, evo, uništit æu ih zajedno sa zemljom. (Knjiga Postanka 6, 13)

 • A drugoga mjeseca, sedamnaestog dana u mjesecu, zemlja bijaše suha. (Knjiga Postanka 8, 14)

 • Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan. (Knjiga Postanka 10, 25)

 • Sva je zemlja imala jedan jezik i rijeèi iste. (Knjiga Postanka 11, 1)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina