1. Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile, preamăriţi-l, toate popoarele!

2. Căci mare este îndurarea lui asupra noastră şi adevărul Domnului rămâne în veci. Aleluia!

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina