1. I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2. u kojima ste nekoæ živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

3. Meðu njima smo i mi nekoæ živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajuæi prohtjevima tijela i æudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

4. Ali Bog, bogat milosrðem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,

5. nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošæu ste spašeni! -

6. te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu:

7. da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže buduæim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.

8. Ta milošæu ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar!

9. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

10. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

11. Spominjite se stoga da nekoæ bijaste neznabošci u tijelu - neobrezanicima su vas zvali oni koji se zovu obrezani, rukom, na tijelu -

12. i da u ono vrijeme bijaste izvan Krista, udaljeni od graðanstva izraelskoga, tuði Savezima obeæanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.

13. Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoæ bijaste daleko, doðoste blizu - po Krvi Kristovoj.

14. Doista, on je mir naš, on koji od dvoga uèini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

15. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajuæi mir, od dvojice sazda jednoga novog èovjeka

16. te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.

17. I doðe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,

18. jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

19. Tako dakle više niste tuðinci ni pridošlice, nego sugraðani ste svetih i ukuæani Božji

20. nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.

21. U njemu je sva graðevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.

22. U njemu ste i vi ugraðeni u prebivalište Božje u Duhu.

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina