1. Zborovoði. Uza žièana glazbala. Davidov.

2. O Bože, vapaj mi poslušaj, budi pomnjiv na molitvu moju!

3. S kraja zemlje vapijem k tebi jer mi srce klonu. Dignut æeš me na liticu i pokoj mi dati,

4. jer ti si moje sklonište, utvrda èvrsta protiv dušmana.

5. O, da mi je stanovati uvijek u tvom šatoru, da se sklanjat' mogu pod okrilje tvoje!

6. Jer ti, Bože, usliši molbe moje, dade mi baštinu onih što ime ti štuju.

7. Kraljevim danima pridometni danÄa, kroz koljena mnoga nek' mu ljeta traju,

8. nek' pred Bogom uvijek vlada; dobrotu i vjernost pošalji da ga èuvaju!

9. Ovako æu pjevat svagda tvom imenu, dan za danom vršit' zavjete svoje.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina