1. Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svaða se usprkos svakom razboru.

2. Bezumnomu nije mio razum; stalo mu je dati srcu oduška.

3. Kad dolazi opaèina, dolazi i prezir i bruka sa sramotom.

4. Duboke su vode rijeèi iz usta neèijih, izvor mudrosti bujica što se razlijeva.

5. Ne valja se obazirati na opaku osobu, da se pravedniku nanese nepravda na sudu.

6. Bezumnikove se usne upuštaju u svaðu i njegova usta izazivlju udarce.

7. Bezumnomu su propast vlastita usta i usne su mu zamka životu.

8. Klevetnikove su rijeèi kao poslastice: spuštaju se u dno utrobe.

9. Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa.

10. Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utjeèe i nalazi utoèišta.

11. Bogatstvo je bogatašu njegova tvrðava i kao visok zid u mašti njegovoj.

12. Pred slomom se oholi srce èovjeèje, a pred slavom ide poniznost.

13. Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludost mu je i sramotu.

14. Kad je èovjek bolestan, njegov ga duh podiže, a ubijen duh tko æe podiæi?

15. Razumno srce stjeèe znanje i uho mudrih traži znanje.

16. Dar èovjeku otvara put i vodi ga pred velikaše.

17. Prvi je pravedan u svojoj parnici, a kad doðe njegov protivnik, opovrgne ga.

18. Ždrijeb poravna svaðe, pa i meðu moænicima odluèuje.

19. Uvrijeðen brat jaèi je od tvrda grada i svaðe su kao prijevornice na tvrðavi.

20. Svatko siti trbuh plodom usta svojih, nasiæuje se rodom usana svojih.

21. Smrt i život u vlasti su jeziku, a tko ga miluje, jede od ploda njegova.

22. Tko je našao ženu, našao je sreæu i stekao milost od Jahve.

23. Ponizno moleæi govori siromah, a grubo odgovara bogataš.

24. Ima prijatelja koji vode u propast, a ima i prijatelja privrženijih od brata.

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina