1. Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja?

2. Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obeæanja Božja.

3. Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neæe li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju?

4. Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki èovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obeæanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.

5. Ako pak naša nepravednost istièe Božju pravednost, što æemo na to reæi? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu?

6. Nipošto! Ta kako æe inaèe Bog suditi svijet?

7. Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suðen kao grešnik?

8. I zar da ne "èinimo zlo da doðe dobro", kako nas kleveæu i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni èeka!

9. Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom,

10. kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,

11. nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.

12. Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da èini dobro - nijednoga nema.

13. Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutièin,

14. usta im puna kletve i grkosti;

15. noge im hitre da krv proliju,

16. razvaline i nevolja na njinim su putima,

17. put mira oni ne poznaju,

18. straha Božjega nemaju pred oèima.

19. A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom.

20. Zato se po djelima Zakona nitko neæe opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha!

21. Sada se pak izvan Zakona oèitovala pravednost Božja, posvjedoèena Zakonom i Prorocima,

22. pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike!

23. Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja;

24. opravdani su besplatno, njegovom milošæu po otkupljenju u Kristu Isusu.

25. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako oèitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe;

26. htio je oèitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove.

27. Gdje je dakle hvastanje? Iskljuèeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere.

28. Smatramo zaista da se èovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.

29. Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana.

30. Jer jedan je Bog: on æe opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri.

31. Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrðujemo.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina