1. Zborovoði. Psalam. Davidov. Jahvi se utjeèem! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica!

2. Gle, bezbožnici veæ luk napeše, za tetivu strijelu zapeše da iz potaje ustrijele pravednika.

3. Kad su temelji uzljuljani, što da uèini pravednik?"

4. Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Oèi njegove motre, vjeðama pronièe sinove ljudske.

5. Jahve pronièe pravedna i nepravedna, iz dna duše mrzi silnika.

6. Na grešnike æe izlit' žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit æe dio njine sudbine.

7. Pravedan je Jahve i pravednost ljubi, èestiti æe gledat' lice njegovo.Livros sugeridos


“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.