1. Zborovoði. Psalam. Davidov. Jahvi se utjeèem! Zašto dakle govorite duši mojoj: "Odleti u goru kao ptica!

2. Gle, bezbožnici veæ luk napeše, za tetivu strijelu zapeše da iz potaje ustrijele pravednika.

3. Kad su temelji uzljuljani, što da uèini pravednik?"

4. Jahve je u svom svetom Hramu, na nebeskom sjedi prijestolju. Oèi njegove motre, vjeðama pronièe sinove ljudske.

5. Jahve pronièe pravedna i nepravedna, iz dna duše mrzi silnika.

6. Na grešnike æe izlit' žeravu i sumpor, vjetar ognjeni bit æe dio njine sudbine.

7. Pravedan je Jahve i pravednost ljubi, èestiti æe gledat' lice njegovo.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina