1. Stat æu na stražu svoju, postavit se na bedem, paziti što æe mi reæi, kako odgovorit na moje tužbe.

2. Tada Jahve odgovori i reèe: "Zapiši viðenje, ureži ga na ploèice, da ga èitaè lako èita."

3. Jer ovo je viðenje samo za svoje vrijeme: ispunjenju teži, ne vara; ako stiže polako, èekaj, jer odista æe doæi i neæe zakasniti!

4. Gle: propada onaj èija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere.

5. Bogatstvo je odista podmuklo! Ohol je i ne može poèinuti tko ždrijelo razvaljuje k'o Podzemlje, tko je kao smrt nezasitan, tko sabire za se sve narode, tko kupi za se sva plemena!

6. Zar mu se neæe svi podrugivati, rugalicu i zagonetku spjevat' protiv njega? Reæi æe: Jao onom tko množi što nije njegovo (a dokle æe?) i optereæuje se zalogama!

7. Neæe li naglo ustat' vjerovnici tvoji, neæe li se probuditi ljuti tvoji tlaèitelji? Tada æeš im plijen biti!

8. Jer si opljaèkao mnoge narode, sav ostatak naroda opljaèkat æe tebe, jer si prolio krv ljudsku, poharao zemlju, grad i sve mu žitelje.

9. Jao onom tko otimaèinu zgræe nepravednu kuæi svojoj, da visoko svije gnijezdo svoje i otkloni ruku zla!

10. Nanese sramotu kuæi svojoj: zatiruæi mnoga plemena, griješiš protiv sebe.

11. Jer iz samih zidova kamen krièi, a krovna mu greda odgovara.

12. Jao onom tko grad diže krvlju i tvrðavu zasnuje na nepravdi!

13. Nije li to, gle, od Jahve nad Vojskama da se narodi za oganj trude, puci nizašto muèe?

14. Jer æe se zemlja napuniti znanja o slavi Jahvinoj kao što vode prekrivaju more.

15. Jao onom tko bližnjeg navodi na piæe, ulijeva otrov dok on pije da bi promatrao njegovu nagost!

16. Ti si pijan od sramote, ne od slave! Pij samo i pokazuj kapicu. Dolazi ti pehar iz desnice Jahvine i sramota na slavu tvoju!

17. Nasilje nad Libanonom tebe æe prestraviti, pokolj zvijeri, jer si ljudsku krv prolio, poharao zemlju, grad i njegove žitelje.

18. Èemu koristi tesan lik da ga umjetnik teše? Èemu lijevan lik, lažno proroštvo, da se tvorac njegov u nj pouzdaje oblikujuæ' nijeme kipove?

19. Jao onom tko komadu drva kaže: "Probudi se!" Kamenu nijemom: "Preni se!" On da prorokuje? Optoèen može biti i zlatom i srebrom, ali nikakva daha životnog nema u njemu.

20. Ali je Jahve u svojem svetom Hramu: nek' zemlja sva zašuti pred njime!

“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina