1. Pieśń. Psalm. Asafowy.

2. O Boże, nie trwaj w milczeniu, nie milcz i nie spoczywaj, Boże!

3. Bo oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.

4. Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.

5. Pójdźcie - mówią - wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela.

6. Zaiste, zmawiają się jednomyślnie i przeciw Tobie zawierają przymierze:

7. Namioty Edomu z Izmaelitami, Moab i Hagryci,

8. Gebal, Ammon i Amalek, kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.

9. Także Asyryjczycy połączyli się z nimi, dla synów Lota stali się ramieniem.

10. Uczyń im jak Madianitom i Siserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,

11. którzy polegli pod Endor, stali się nawozem dla ziemi.

12. Z ich książętami postąp jak z Orebem, jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną, z wszystkimi ich przywódcami,

13. którzy mówili: Zagarnijmy dla siebie kraj Boga!

14. O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu, do plew gnanych wichurą.

15. Jak ogień pożera lasy, jak pożoga wypala góry,

16. tak ich ścigaj Twoją nawałnicą i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!

17. Okryj hańbą ich oblicze, aby szukali imienia Twego, Panie!

18. Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze, niech będą pohańbieni i zginą!

19. Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.

“O grau sublime da humildade é não só reconhecer a abnegação, mas amá-la.” São Padre Pio de Pietrelcina