1. Jahve kraljuje: neka klièe zemlja, nek' se vesele otoci mnogi!

2. Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.

3. Oganj ide pred njim i sažiže okolo dušmane njegove.

4. Munje mu svijet osvjetljuju; zemlja to vidi i strepi.

5. Brda se tope pred Jahvom k'o vosak, pred vladarom zemlje sve.

6. Nebesa navješæuju pravednost njegovu, svi narodi gledaju mu slavu.

7. Nek' se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi!

8. Sion radostan sluša, gradovi Judini klièu zbog tvojih sudova, o Jahve!

9. Jer ti si, o Jahve, Svevišnji - nad svom zemljom, visoko, visoko nad bozima svima.

10. Jahve ljubi one koji mrze na zlo, on èuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruku opakih.

11. Svjetlost sviæe pravedniku i radost èestitima u srcu.

12. Radujte se, pravednici, u Jahvi, slavite sveto ime njegovo!Livros sugeridos


“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.