1. Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih.

2. Velik je Jahve, hvale predostojan u gradu Boga našega.

3. Sveto brdo njegovo, brijeg velièanstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion, na krajnjem sjeveru, grad je Kralja velikog.

4. Bog u kulama njegovim jakom se pokaza utvrdom.

5. Jer gle, složiše se kraljevi, navališe zajedno.

6. Èim vidješe, zapanjiše se i zbunjeni u bijeg nagnuše.

7. Ondje ih trepet obuze kao muka porodilje,

8. kao kad vjetar istoèni razbija brodove taršiške.

9. Što smo èuli, sada vidimo: grad Jahve nad Vojskama, grad Boga našega - Bog ga utvrdi dovijeka.

10. Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred Hrama tvojega.

11. Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže. Puna je pravde desnica tvoja; neka se raduje brdo sionsko!

12. Neka klièu gradovi Judini zbog tvojih sudova!

13. Obiðite Sion i proðite njime, prebrojite kule njegove!

14. Pogledajte dobro bedeme njegove, promotrite mu potanko dvorove: da biste kazivali buduæem koljenu:

15. "Takav je Bog, Bog naš zasvagda i dovijeka! On neka nas vodi!"Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.