1. Pieśń. Psalm. Synów Koracha.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego. Góra Jego święta,

3. wspaniałe wzgórze, radością jest całej ziemi; góra Syjon, kraniec północy, jest miastem wielkiego Króla.

4. Bóg w jego zamkach okazuje się obroną.

5. Oto bowiem złączyli się królowie i razem natarli.

6. Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, zmieszali się i uciekli.

7. Drżenie ich tam chwyciło jak bóle kobietę, gdy rodzi,

8. takie - jak kiedy wiatr wschodni druzgoce okręty z Tarszisz.

9. Jakeśmy słyszeli, tak i zobaczyli, w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego: Bóg je umacnia na wieki.

10. O Boże, rozważamy Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni.

11. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

12. Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu Twoich wyroków!

13. Obchodźcie Syjon dokoła, policzcie jego baszty.

14. Przypatrzcie się jego murom, oglądajcie jego warownie, by opowiedzieć przyszłym pokoleniom,

15. że Bóg jest naszym Bogiem na wieki wieków i że On nas będzie prowadził.Livros sugeridos


“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.