1. Cântec. Psalm. Al fiilor lui Córe.

2. Mare este Domnul şi [vrednic] de toată lauda în cetatea Dumnezeului nostru.

3. Muntele său cel sfânt este cea mai frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ. Muntele Sión, în partea de miază- noapte, este cetatea marelui rege.

4. Dumnezeu, în palatele sale, este cunoscut ca un [loc de] refugiu.

5. Căci, iată, regii s-au aliat, au înaintat împreună;

6. dar abia au văzut, şi au rămas înmărmuriţi, cuprinşi de groază, au luat-o la fugă.

7. I-a apucat tremuratul acolo, dureri ca ale celei ce naşte.

8. A fost ca vântul de la răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarşíş.

9. După cum am auzit, aşa am văzut în cetatea Domnului Sabaót, în cetatea Dumnezeului nostru; Dumnezeu a întărit-o pentru totdeauna. Sélah

10. Ne gândim la îndurarea ta, Dumnezeule, în mijlocul templului tău.

11. Ca şi numele tău, Dumnezeule, tot la fel gloria ta se întinde până la marginile pământului; dreapta ta este plină de dreptate.

12. Să se veselească Muntele Siónului şi să tresalte de bucurie fiicele lui Iúda pentru judecăţile tale!

13. Înconjuraţi Siónul, mergeţi împrejurul lui, număraţi turnurile sale;

14. admiraţi zidurile sale, cercetaţi-i palatele, ca să povestiţi generaţiilor viitoare:

15. pentru că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veci şi pentru totdeauna, el ne va călăuzi până dincolo de moarte.

“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina