aaaaa

1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve æe ga spasiti!

3. Jahve æe ga štititi i živa saèuvati, sreæu mu dati na zemlji i neæe ga predati na volju dušmanima.

4. Jahve æe ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

5. Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"

6. Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad æe umrijeti i kad æe mu nestati imena?"

7. I doðe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.

8. Mrzitelji moji svi složno šapuæu o meni; zlo mi dosuðuju:

9. "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."

10. Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

11. A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.

12. Po tome æu znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neæe veseliti nada mnom.

13. A mene æeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!
“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina