1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve æe ga spasiti!

3. Jahve æe ga štititi i živa saèuvati, sreæu mu dati na zemlji i neæe ga predati na volju dušmanima.

4. Jahve æe ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.

5. Zavapih: "Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!"

6. Neprijatelji zlo govore o meni: "Kad æe umrijeti i kad æe mu nestati imena?"

7. I doðe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.

8. Mrzitelji moji svi složno šapuæu o meni; zlo mi dosuðuju:

9. "Pogubna se pošast na nj oborila." Ili: "Tko jednom leže, više ne ustaje."

10. Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

11. A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.

12. Po tome æu znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neæe veseliti nada mnom.

13. A mene æeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.

14. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!

“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina