1. Ljubim Jahvu jer èuje vapaj molitve moje:

2. uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.

3. Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.

4. Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!"

5. Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun suæuti je Bog naš.

6. Jahve èuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.

7. Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.

8. On mi život od smrti izbavi, oèi moje od suza, noge od pada.

9. Hodit æu pred licem Jahvinim u zemlji živih.

10. Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma."

11. U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je èovjek lažac!"

12. Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je uèinio?

13. Uzet æu èašu spasenja i zazvat æu ime Jahvino.

14. Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

15. Dragocjena je u oèima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.

16. Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.

17. Tebi æu prinijeti žrtve zahvalne, zazvat æu ime Jahvino.

18. Izvršit æu Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,

19. u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!Livros sugeridos


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.