aaaaa

1. $LAMED Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe?

2. Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi.

3. Bezbožnik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire.

4. Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! TÓa ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao.

5. Puti su mu svagda uspješni, na sudove tvoje on i ne misli, sve protivnike svoje prezire.

6. U srcu veli: "Neæu posrnuti! Ni u kojem koljenu neæu biti nesretan." $PE

7. Usta mu puna kletve, lukavstva i prijevare, pod jezikom njegovim muka i nesreæa.

8. U zasjedi èuèi pokraj ograda, potajno ubija nevina, $AJIN oèima siromaha vreba.

9. U zaklonu sjedi k'o lav u peæini, vreba da opljaèka jadnika i da ga povuèe u mrežu.

10. Pritajen èuèi na zemlji, od nasilja mu siromasi padaju.

11. U srcu svome veli: "ZÓaboravi Gospod, odvrati lice i nikoga ne vidi!" $KOF

12. Ustani, Gospode Bože, podigni ruku, ne zaboravi siromaha.

13. Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu: "Neæe kazniti!" $REŠ

14. Jer ti vidiš, gledaš jad i nevolju, u ruci je mjeriš. Siromah se tebi predaje, ubogu ti si pomoæ! $ŠIN

15. Pakosnu grešniku satri mišicu, kazni mu pakost da je više ne bude!

16. Jahve je kralj u vijeke vjekova, iz zemlje njegove nestat æe pogana. $TAU

17. Poèuj, o Jahve, èežnju siromašnih, okrijepi im srce, uho prikloni:

18. da zaštitiš pravo ubogih i tlaèenih, da straha više ne zadaje èovjek zemljanÄi.
“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina