1. Pieśń stopni. Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy trwacie nocami w domu Pańskim.

2. Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu i błogosławcie Pana!

3. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, Ten, który uczynił niebo i ziemię!
“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina