1. Psalam. Davidov. Prizivljem te, Jahve, k meni pohitaj! Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!

2. Nek' mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje, podizanje mojih ruku nek' bude k'o prinos veèernji!

3. Na usta mi, Jahve, stražu postavi i stražare na vrata usana mojih!

4. Ne daj da mi se srce zlu prikloni, da bezbožno poèinim djela opaka; i u društvu zlotvora da ne blagujem poslastica njihovih!

5. Nek' me samo udari pravednik, ljubav je što me kara, al' ulje grešnièko neæe mi glavu pomazat'; zloæi njihovoj oprijet æu se uvijek svojom molitvom.

6. Kad strovale niz hridinu suce njihove, razumjet æe kako blage bjehu rijeèi moje.

7. Kao kad oraè ore i para zemlju, tako æe im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

8. U te su, Jahve, uprte oèi moje, k tebi se utjeèem, ne daj da mi duša propadne!

9. Èuvaj me od stupice koju postaviše meni, od zamki zloèinaca!

10. Nek' u vlastite zamke upadnu zlotvori, a ja neka im umaknem!Livros sugeridos


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.