1. Zborovoði. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov. $ALEF

2. Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva èudesna djela tvoja.

3. Radujem se i klièem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji! $BET

4. Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše.

5. Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan: $GIMEL

6. ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka.

7. Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena. $HE

8. Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi:

9. sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreèe pucima osudu pravednu. $VAU

10. Jahve je tvrðava tlaèenom, tvrðava spasa u danima tjeskobe.

11. Nek' se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve. $ZAJIN

12. Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte meðu pucima djela njegova,

13. jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi. $HET

14. Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me

15. da naviještam sve hvale tvoje na vratima kæeri Sionske, da radostan klièem zbog spasenja tvoga. $TET

16. Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.

17. Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja. $JOD

18. Nek' grešnici odu u Podzemlje, svi pogani što zaboraviše Boga. $KAF

19. Jer siromah neæe pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neæe biti zaludu dovijeka.

20. Ustani, Jahve, da se ne osili èovjek, nek' pogani budu osuðeni pred tobom!

21. Strah im, o Jahve, utjeraj, nek' spoznaju pogani da su smrtnici!Livros sugeridos


“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.