1. Ha jó az asszony, boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma.

2. A férjnek öröm a derék asszony: békességben töltheti életét.

3. A jó feleség jó osztályrész: aki féli az Istent, az részesül benne.

4. Szegény-e vagy gazdag? A szíve jókedvû, és mindig vidámság tükrözõdik arcán.

5. Három dolog van, amitõl félek, a negyediktõl meg egyenest rettegek: a pletyka a városban és a népcsõdületben, meg a rágalmazás rosszabb a halálnál.

6. Bánat a szívnek s gyötrelem a féltékeny asszony, nyelve mindahánynak valóságos csapás.

7. Mint lötyögõ járom, olyan a rossz asszony, mintha skorpióhoz nyúlnál, ha hozzáérsz.

8. Rettentõ bosszúság az iszákos asszony, még csak el sem tudja rejteni szégyenét.

9. Szemének állásán és a szempilláin meglátni, ha kikapós az asszony.

10. Szemérmetlen lányod éberen õrizzed, nehogy kihasználja gyengeséged.

11. Csábos tekintetû asszonnyal jól vigyázz, és ne csodálkozz, ha belevisz a bûnbe.

12. Ahogy a szomjas vándor nekiesik a víznek, ez is úgy megkóstol mindenféle vizet. Hajlandó leülni minden karó elõtt, és minden nyíl elõtt kinyitja tegzét.

13. Az asszony szerelme elbájolja férjét, okossága erõt önt a tagjaiba.

14. A hallgatag asszony Isten ajándéka, a jól nevelt asszonyt nem lehet megfizetni.

15. A szemérmes asszony igen nagy kegyelem, és az erkölcsösnek nincs ellenértéke.

16. Az egek magasából világító naphoz hasonlít az asszony, ha jó, s dísze a házának.

17. Mint az égõ mécses a szent mécstartón, olyan a csinos arc az egyenes termeten.

18. Aranyoszlopokhoz ezüsttalapzaton hasonlít a szép láb karcsú bokák fölött.

28. Két dolog miatt szomorkodom, a harmadik pedig haragra ingerel: ha öreg koldusként él egy háborús hõs, ha félreismernek okos embereket, ha az igazságtól valaki a bûnhöz pártol - az ilyet kard által veszti el az Úr.

29. Ritka kereskedõ ment a vétektõl, üzletember ritkán marad ment a bûntõl.

“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina