1. Salamon mondásai: A bölcs fiú örömet szerez az apjának, de az ostoba fiú bánat az anyjának.

2. A bûnnel szerzett kincs nem hajt hasznot, de az igazságosság megment a haláltól.

3. Az igaz kívánságát teljesíti az Úr, de a gonosz vágyát megtagadja.

4. A tétlenkedõ kéz szegénységet teremt, a szorgalmasok keze gazdagságot szerez.

5. Nyáron gyûjteni bölcs emberre vall, aratáskor aludni szégyen az emberre.

6. Az Úr áldása száll az igaz fejére, korai gyász fogja be a gonoszok száját.

7. Az igazak emlékét áldva emlegetik, a gonoszok neve feledésbe merül.

8. A bölcs fontolóra veszi a parancsokat, a fecsegõ bolond a vesztébe rohan.

9. Biztos úton jár, aki tisztességben él, aki görbe utat választ, azt rajtakapják.

10. Aki csak szemével pislog, az szenvedést okoz, de békességet szerez, aki nyíltan dorgál.

11. Az igaz ember szája az élet forrása, a gonoszok szája erõszak rejteke.

12. Veszekedést kelt a gyûlölet, a szeretet fátyolt borít a hibákra.

13. Az okos ember ajkán bölcsesség van, de botot érdemel az ostoba háta.

14. A bölcsek csöndben meghúzódnak a tudásukkal, de a balga szája kész veszedelem.

15. A gazdagság erõs vára a gazdagnak, a szegénynek romlása a szegénysége.

16. Az igaz keresménye az életet szolgálja, a gonosz szerzeménye a pusztulást.

17. Intõ szóra hallgatni életre vivõ út, aki megveti az intést, az eltévelyedik.

18. A gyûlöletet rejtve tartja az igaz ajak, bolond, aki terjeszti a rágalmakat.

19. Ahol sok a beszéd, nem marad el a bûn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát.

20. Tiszta ezüstbõl van az igaznak nyelve, milyen keveset ér a gonoszok szíve!

21. Az igaznak ajka sokakat vezérel, de az esztelenek nyomorban halnak meg.

22. Gazdaggá csak az Úr áldása tehet,

23. a magunk fáradsága semmit sem tesz hozzá. A balgának az szerez örömet, amit szégyellni kell, az okos embernek az, amit bölcsen tesz.

24. A gonoszt utoléri, amitõl retteg, amit az igazak kívánnak, az osztályrészük lesz.

25. Ha kitör a vihar, a gonosz nincs többé, de örökre biztos lábon áll az igaz.

26. Mint az ecet a fognak, és a füst a szemnek, olyan a lusta azoknak, akik küldik.

27. Az Úr félelme nyújtja az életet, a gonosz évei megrövidülnek.

28. Az igaz reménye örömbe torkollik, amit a gonosz vár, az semmivé válik.

29. Az Úr útja a tisztességnek oltalom, a gonosztevõknek meg pusztulás.

30. Az igaz nem inog meg a lábán soha, a gonosznak nincs a földön maradása.

31. Az igaznak szája bölcsességet áraszt, a hamisságnak kitépik a nyelvét.

32. Az igazak ajka azt tudja, ami kedves, a gonoszoké meg csak a fonákságot.

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina